Shugaring de les natges: característiques del procediment