Gel per rentar amb àcids: composició, finalitat i comentaris sobre l'aplicació