Tint pintura: tipus, noms, valoració del millor i qualitat del producte