Cabell com una tovallola: mètodes de salvació, mètodes i mitjans de restauració del cabell