Història i origen de l'ambre. Què posar-se amb ambre