Procediment de laminació de pestanyes: essència, etapes, durada