La forma de les pestanyes. Tipus d'extensions de pestanyes: efectes, corbes, tècniques