Imitació d'un diamant: tipus, noms, mètodes d'obtenció i ús