Pedra granat: descripció amb foto, propietats, qui convé