Tons freds de cabell: descripció, paleta, característiques escollides