Mans aspres: causes i tractament. Revisió de cremes de mans