Tall de cabell bob: tecnologia d'execució, descripció amb foto, característiques d'estil, selecció de la forma de la cara, selecció de serrell, longitud i color del cabell