A la fletxa de les mitges: maneres d'aturar la fletxa rastrera i les regles d'una costura discreta