Pigmentació del cabell: tipus, mètodes de prepigmentació