Tall de cabell de mitja caixa masculina: descripció, tecnologia d'execució