Cabells fins a les espatlles: espai per a la imaginació