Colors freds i càlids en la formació d'una composició holística