Què regalar al cap pel seu aniversari, Any Nou, 8 de març