Història de la cosmètica: aparença i evolució, fets interessants