Vestit de núvia de setí: perfecció amb petits defectes