Ponxo amb caputxa: d'on prové el ponxo i com portar-lo