Planxa de cabell GaMa: descripció, comentaris. Alisadors