Escuma de cabell: revisió, elecció, mètodes d'aplicació, ressenyes