Instal·lació del difusor: descripció del procediment