Una pedra que sembla un diamant. Anàlegs de diamants: visió general, propietats de les pedres, principals diferències