Caret cobert: descripció amb foto, base de tall de cabell, característiques d'estil, varietat de formes i opcions, selecció de la forma de la cara, selecció de serrell, longitud i