Pentinat Hala, o rusc: descripció. Pentinats dels anys 60